Author: tawamucha

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים תנאים נוחים. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה תלוי אך ורק בבקשת הילדה, מכיוון שהוצאות הדיור הן אך ורק בהוצאות הדגם. העלות הממוצעת של השכרה יומית של דירות בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת מובנת של פרסי עובדים. עובדים משאירים מתנות מלקוחות באופן אישי. משימת העדיפות של חברת הליווי שלנו ישראל נערות ליווי בבת ים – צור תעסוקה טובה לבנות עם רווחים רציניים, ולקוחות עשירים הופכים שירותים ישירות לנכסים הטובים ביותר. גישה זו היא שנותנת את הכוח להקים שותפות ארוכה, אשר תהפוך לנוחה הן לעובדים והן ללקוחותינו.